aktualności

Zapraszamy na

III OGÓLNOPOLSKIE LOGOPEDYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
pt. „Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy”
Katowice, 30 maja 2016 r.

Miejsce konferencji: Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, Wydział Filologiczny, sala Rady Wydziału.

Cel seminarium naukowego:

Logopedyczne Seminarium Naukowe jest kolejnym projektem realizowanym w ramach działań promujących śląską logopedię, ale nie tylko. Tym razem pragniemy zająć się problematyką kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Stąd do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy ekspertów z różnych dyscyplin: logopedów, lekarzy, pedagogów. Spotkanie będzie również okazją do naukowej dyskusji, w której wezmą udział zaproszeni wykładowcy, w tym młodzi naukowcy.

Warunki udziału w konferencji

Informacje o seminarium są także umieszczone na stronie www.konferencjalogopedyczna.pl

oraz na stronie Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego www.ijp.us.edu.pl. Tam zamieszczony jest także program i formularz zgłoszeniowy do pobrania.

* * *

ISAD 2015 W KATOWICACH

"ISAD

Relacja członków zarządu ŚO PTL

Galeria zdjęć

* * *

ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA JUŻ W WOLNYM DOSTĘPIE

"okładka

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją, której wydanie było współfinansowane przez Instytut Języka Polskiego Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. pod redakcją naukową Katarzyny Węsierskiej, Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 312; ISBN 978-83-61339-15-1

Publikacja zawiera film Porozmawiajmy o jąkaniu… wywiad z prof. Marilyn Langevin (Uniwersytet Alberty, Kanada).

„[…] prezentowany tom dotyczący teorii i praktyki badań nad zaburzeniami płynności mówienia jest znaczącym osiągnięciem naukowym; stanowi istotny etap w kształtowaniu się refleksji metodologicznej w duchu psychologii humanistycznej i porozumienia (współpracy) wielu dyscyplin naukowych.

Lektura tej znakomitej monografii sprzyjać będzie popularyzowaniu ustaleń wynikłych z syntezy trans-, multi- oraz interdyscyplinarnej refleksji na temat zaburzeń płynności mówienia. Pomocna będzie zapewne w doskonaleniu nowoczesnych programów studiów logopedycznych jak i w popularyzowaniu najnowszych metod diagnozy i terapii logopedycznej […].

Zawarte w przedstawionej pracy teksty powinny zainteresować zarówno studentów logopedii, logopedów – praktyków jak też inne osoby, które z racji swojej pracy zawodowej czy prowadzonych badań naukowych mają do czynienia z zaburzeniami płynności mówienia […], np. psychologów, pedagogów, językoznawców, lekarzy (zwłaszcza neurologów), terapeutów (neurologopedii) i in.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Ożdżyńskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Do pobrania: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA

* * *

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej konferencji logopedycznej Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, która odbędzie się 10 października 2015 roku w Katowicach. Szczegóły zaproszenia i udziału w konferencji znajdują się w załączniku.

* * *

Informujemy, że kolejne spotkanie Logopedycznego seminarium naukowego odbędzie się 21 maja 2015 r. o godzinie 18.00 w sali 401. Tematyka spotkania: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz - Ministra, psycholożka, poetka – rozważania o zmianach statusu kryterium autorytetu w kontekście przeobrażeń współczesnej polszczyzny, mgr Izabela Malicka - Zaburzenia czynności prymarnych, jako jedna z przyczyn zaburzeń mowy. Wstępne podsumowanie wyników badań.

* * *

Zapraszamy na II Ogólnopolskie Seminarium naukowe pt. Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce. Część II, które odbędzie się 6 marca 2015 roku w Katowicach (Katowice, Plac Sejmu Śląskiego, Wydział Filologiczny, sala Rady Wydziału. Program i oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

* * *

Informujemy, że kolejne VII Logopedyczne seminarium naukowe odbędzie się 14.01.2015 r. o godzinie 17.00 w sali nr 511. Tematyka spotkania: dr hab. Irena Polewczyk - Metodologiczne podstawy badań w logopedii, mgr Edyta Ozga – Komunikowanie się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Przegląd literatury i stan badań w Polsce.

* * *

Osoby zainteresowane tematyką zaburzeń płynności mowy zapraszamy  na kolejne spotkanie Klubu ludzi mówiących płynnie - w czwartek 12 czerwca 2014 r., godz. 18.30

* * *

Gerontologopedia – nowe podyplomowe studia doskonalące dla logopedów... czytaj więcej

* * *

12 września 2014 roku Instytut Języka Polskiego UŚ organizuje Międzynarodową Konferencję Logopedyczną: Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka. Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: www.konferencja-zpm.pl