Forum Logopedyczne - Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelna
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Zastępcy redaktora
dr Joanna Trzaskalik
dr Katarzyna Węsierska

Sekretarz
mgr Agata Laszczyńska

Członkowie redakcji
dr Iwona Michalak-Widera
dr Łucja Skrzypiec