Forum Logopedyczne - Zasady przygotowania artykułu

Termin składania materiałów do czasopisma upływa 30 września danego roku kalendarzowego.

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami przygotowania artykułu.

„Dyslalia to inaczej zaburzenia realizacji fonemów” (Nowak 1998: 56).

1. Mitrinowicz-Mierzejewska A., 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

2. Kobus K., 1997, W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia rozszczepów wargi i podniebienia, „Polski Przegląd Chirurgiczny” t. 69, nr 12, s. 1342–1352.

3. Młynarska M., 2000, Psychostymulacyjne kształtowanie i rozwój mowy u dzieci z zaburzeniami tej funkcji [w:] Młynarska M., Smereka T., Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, Warszawa, s. 3–226.