Październikowe spotkanie Klubu Ludzi Mówiących Płynnie…

Spotkania Klubu Ludzi Mówiących Płynnie są za każdym razem dla uczestniczących w nich osób wyjątkowym doświadczeniem. Wspólne rozmowy, wymienianie spostrzeżeń i poglądów, a także atmosfera wzajemnego zrozumienia i akceptacji sprawia, że wszyscy czują się tam mile widziani i obdarowani dużą ilością pozytywnej energii. 15 października 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego spotkały się ponownie: osoby zmagające się z jąkaniem i innymi zaburzeniami płynności mowy, i ich bliscy, studenci i logopedzi. Honorowym gościem tego spotkania była mgr Katarzyna Robakowska-Ploch od wielu lat koordynująca działalność katowickiego Klubu J. Tym razem mieliśmy również zaszczyt gościć osoby zaangażowane w organizację Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, która odbyła się 12 września 2014 r. Pierwsza część spotkania poświęcona została dyskusji podsumowującej to ważne wydarzenie. Wszyscy Klubowicze zostali poproszeni o anonimowe udzielnie informacji zwrotnych na temat konferencji: co było dobre i warte powtórzenia w przyszłości, a co należałoby zmienić. Uczestnicy byli zgodni co do ogromnej wartości merytorycznej konferencji, jak również jej dobrej organizacji. Wspólny wniosek brzmiał następująco – takie wydarzenia powinny odbywać się znacznie częściej, ponieważ pozwala to na lepsze zrozumienie złożoności problemu, jakim jest niepłynność mowy.

Druga część spotkania dotyczyła postaw społecznych wobec zjawiska jąkania. Uczestnicy mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat traktowania osób jąkających się w różnych sytuacjach. Problemem osób z niepłynnością mowy jest zazwyczaj presja czasu oraz oczekiwania innych. Często spotykają się one z wyśmiewaniem ich sposobu mówienia, także przez ludzi wykształconych i inteligentnych. Osoby jąkające się mają również problem ze znalezieniem pracy, ponieważ są postrzegane jako mniej kompetentne, a rozmowy kwalifikacyjne stanowią dla nich duże wyzwanie. Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na fakt, że pracownicy wielu przedszkoli i szkół posiadają nadal niewielką świadomość tego, w jaki sposób postępować z jąkającym się dzieckiem. Również postawy rodziców często bywają krzywdzące. Stereotypowe myślenie i brak podstawowej wiedzy wielu ludzi na temat niepłynności mowy jest dużą przeszkodą dla funkcjonowania osób jąkających się w społeczeństwie.

Nie zabrakło jednak akcentów pozytywnych. Powstawanie klubów zrzeszających osoby jąkające się oraz osoby zainteresowane tematem, a także prowadzenie w tym zakresie szkoleń i konferencji, to działania niezwykle ważne w rozwoju balbutologopedii. Bardzo pomocne jest także rozpowszechnianie materiałów filmowych na temat jąkania. Uczestnicy spotkania mieli okazję wspólnie obejrzeć i skomentować krótki dokumentalny film animowany: Jąkanie (Stuttering)[1], który bardzo precyzyjnie przedstawia zachowania i emocje osoby jąkającej się w poszczególnych sytuacjach komunikacyjnych. Odnaleźć w nim można także praktyczne wskazówki postępowania podczas rozmowy z osobą jąkającą się.

Z poczuciem, że należy pracować nad zmianą postaw społecznych wobec zjawiska jąkania Klubowicze opuszczali tego wieczoru gościnne mury Wydziału Filologicznego. Niewątpliwie towarzyszyło im przekonanie, że każde spotkanie Klubu Ludzi Mówiących Płynnie jest jednym z działań pomagających realizować ten cel.

Zofia Byszewska, studentka II roku psychologii UŚ
mgr Monika Dyl, filolog polski, studentka II roku Studiów Podyplomowych Logopedii UŚ

[1] Film zamieszczony jest na stronie Instytutu Języka Polskiego UŚ w zakładce Logopedia -> polecamy -> materiały filmowe.