Klub ludzi mówiących – nowa nazwa, nowe wyzwania

24 czerwca na Uniwersytecie Śląskim odbyło się ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Klubu ludzi mówiących płynnie. Uczestnicy spotkania wraz organizatorkami ponownie podjęli trudne wyzwanie – przeprowadzenia sondażu ulicznego dotyczącego stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa nt. jąkania. Klubowicze podzieleni na grupy przeprowadzali krótkie wywiady z przypadkowymi przechodniami i próbowali uzyskać od nich informacje m.in. o tym, czym jest jąkanie i jak można sobie z nim radzić. Sonda miała na celu sprawdzenie, czy stereotypowe opinie dotyczące zaburzeń płynności mowy nadal funkcjonują w powszechnej świadomości.

Ponadto na spotkaniu po raz kolejny dyskutowano nad zmianą nazwy grupy. Już od jakiegoś czasu dały się słyszeć głosy, jakoby nazwa Klubu zbyt duży nacisk kładła na płynność, która nie jest przecież jedynym celem w terapii jąkania. Uczestnicy i organizatorzy spotkań często tłumaczyli się z przewrotności nazwy, argumentując jej zasadność i dodając, że każdy z nas bywa czasem niepłynny. Kiedy przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstała podobna grupa, dyskusja rozpoczęła się na nowo, tym bardziej, że nowy Klub również preferuje nazwę bez płynności w tle. Ze strony uczestników padały różne propozycje; do najpopularniejszych należały:

Każdy z uczestników mógł oddać głos na propozycję, która jego zdaniem najpełniej oddaje cel spotkań i określa relacje w grupie. Ostatecznie najwięcej głosów zebrała nazwa Klub ludzi mówiących. Wśród argumentów, które uzasadniały słuszność takiego wyboru znalazł się przede wszystkim fakt, że każdy z nas musi komunikować się z drugim człowiekiem, ponieważ porozumiewanie się warunkuje relacje międzyludzkie. Nowa nazwa niesie za sobą przekonanie, że uczestnicy spotkań, ich rodziny, organizatorzy są ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i identyfikują się z tym, co mówią.

Czy zmiana nazwy wiąże się ze zmianą wyzwań? Tego jeszcze nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że spotykamy się we wrześniu – wypoczęci, pełni energii i… nowych pomysłów.

Wszystkie osoby zmagające się z problemem jąkania, jak i te zainteresowane tematyką zaburzeń płynności mowy serdecznie zapraszamy na kolejne po wakacjach spotkanie Klubu ludzi mówiących!

Koordynatorki Klubu
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Monika Pakura,
dr Katarzyna Węsierska