KONFERENCJA PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W SYSTEMIE EDUKACJI
– JUŻ ZA NAMI

Efektywna współpraca specjalistów z różnych dziedzin pomaga dzieciom pokonywać rozmaite bariery w komunikacji międzyludzkiej i w konsekwencji osiągnąć sukces w życiu. Współpracując ze sobą, ludzie nauki i przedstawiciele praktyki mogą zdziałać więcej! Taki właśnie cel przyświecał organizatorom konferencji pt. Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji, zorganizowanej przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej i Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Sala Sejmu Śląskiego oraz Wydział Filologiczny w dniu 26 listopada 2010 roku stały się miejscem spotkań ludzi, dla których troska o harmonijny rozwój najmłodszych jest celem i wyzwaniem. Ponad 300 uczestników: przedstawicieli świata nauki, logopedów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także studentów zdecydowało się wymienić doświadczeniami, aby tę arcyważną sferę życia – sferę komunikacyjną – uczynić jak najbardziej przystępną dla dzieci i młodzieży w ich naturalnym otoczeniu – przedszkolach oraz szkołach. Konferencja podzielona była na dwie części: wykładową oraz warsztatową. Udział w poszczególnych warsztatach był kwestią wyboru dokonywanego przez uczestników według indywidualnych zapotrzebowań i zainteresowań.

Z punktu widzenia nas, studentów, ta konferencja była inna niż wszystkie! Uczestnicy fakultetu logopedycznego, studenci IV i V roku filologii polskiej, nie tylko pomogli przy organizacji, zapewniając pomoc techniczną, ale mieli także możliwość osobistego doświadczenia bycia prelegentem. Całoroczna praca uczestników fakultetu nad opanowaniem w teorii i praktyce zagadnień z zakresu logopedii zaowocowała warsztatem poświęconym tematyce przesiewów mowy. Występ wśród znakomitej kadry naukowej naszego uniwersytetu oraz gości z innych ośrodków logopedycznych był dla nas nie tylko wyjątkowym wyróżnieniem, ale również prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza, że – jak się okazało – warsztat prowadzony przez studentów cieszył się dużym zainteresowaniem. Konferencja pomogła nam w zrozumieniu interdyscyplinarnego charakteru logopedii, dyscypliny teoretycznej i praktycznej, integrującej wiedzę z zakresu nauk lingwistycznych, psychologii, medycyny i pedagogiki. Uczestniczący w konferencji studenci mieli także okazję przekonać się na własnej skórze, że dla logopedów praktyków ważna jest kompetencja i umiejętności, a niekoniecznie lata pacy w zawodzie. Rok wysiłków młodych ludzi, którzy doskonalili swoje umiejętności z myślą o podjęciu w przyszłości studiów logopedycznych, został doceniony i nagrodzony owacją przez zebrane na warsztacie studentów audytorium.

Jedna z uczestniczek konferencji, mgr Beata Staniczek, metodyk ds. przedszkoli miasta Katowice podsumowała to wydarzenie słowami Ludwika Pasteur’a „(…) kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć: czułość wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać”. Wydaje się, że wydarzenie, jakim była konferencja Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji, pozwoliło w najlepszym świetle pokazać ludzki wymiar zadań, które stawiają sobie logopedzi w służbie edukacji.

Natalia Moćko,
studentka V roku filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz I roku Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii UŚ