Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

10 października 2015r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna zatytułowana Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Organizatorami tego wydarzenia był Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Konferencja miała na celu poznanie oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnych tendencji w diagnozie i terapii logopedycznej. Następstwem tak zarysowanego tematu miały być świadome działania podejmowane przez specjalistów w obszarze wczesnej interwencji logopedycznej, diagnozy i terapii zaburzeń mowy u pacjentów z różnymi dysfunkcjami, a także rzeczowa współpraca wielospecjalistyczna..

Inicjatorką i dobrym duchem wydarzenia była dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która od lat inspiruje rozwój śląskiej logopedii oraz promuje wyniki najnowszych badań naukowych w tej dziedzinie. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli Prelegenci, którzy reprezentowali nie tylko czołowe Ośrodki naukowe w Polsce, ale także placówki zagraniczne, w tym Włochy, Słowację, Czechy, Rosję, Wielką Brytanię oraz USA.