RELACJA Z KONFERENCJI
„PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ, II EDYCJA”

18 kwietnia bieżącego roku, w murach Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miała miejsce już druga z kolei edycja konferencji pt.: „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej”. Adresatami tegoż spotkania byli przede wszystkim nauczyciele przedszkoli oraz szkół różnego szczebla, jak również logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i studenci. Warto podkreślić, że uczestnicy konferencji zjechali się z różnych, także odległych części Polski. Tym samym, organizatorzy mieli przyjemność gościć osoby przybyłe aż z Łodzi, Krakowa, Kielc, Lublina czy też Opola. Jednak na podstawie różnych opinii, którymi zechcieli się podzielić niektórzy uczestnicy, tworzy się refleksja, że warto było pokonać nieraz i wiele kilometrów, aby mieć możliwość wysłuchania różnych, wartościowych wystąpień znawców i specjalistów w zakresie, językoznawstwa, logopedii i praktyki pedagogicznej.

Konferencja składała się z dwóch części – z sesji wykładowej, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 9.00 w auli Wydziału Teologicznego, oraz ze spotkań warsztatowych, które odbyły się już na Wydziale Filologicznym UŚ. Każdy uczestnik został wyposażony w zestaw materiałów konferencyjnych. Prócz tego można było zakupić rozmaite pomoce dydaktyczne, programy komputerowe przeznaczone do terapii, jak i wartościowe publikacje naukowe, które znalazły się w szerokiej ofercie wydawnictw stacjonujących w części wykładowej, w holu Wydziału Teologicznego.

Organizatorzy konferencji, mając na uwadze zróżnicowane preferencje słuchaczy, zadbali o szeroki wachlarz tematyczny tak wśród referatów, jak i warsztatów. Dzięki temu, każdy miał szansę posłuchać tego, co szczególnie go interesuje oraz wybrać dla siebie najbardziej atrakcyjny wątek problemowy. Zaś, dla umilenia czasu i doładowania energii, w przerwach serwowany był catering w postaci kawy, herbaty, pysznych ciasteczek i barwnie udekorowanych kanapek. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelegentów, którzy interesująco mówili na tematy związane z rozwojem języka u dzieci oraz z kompetencją językową nabywaną przez współczesne, młode pokolenie. Wiele miejsca poświęcono przeróżnym aspektom funkcjonowania dziecka z zaburzeniem mowy tudzież dysleksją w przedszkolu i szkole. Ponadto, wystąpienia specjalistów w dziedzinie logopedii i dydaktyki przetykano niemniej interesującymi referatami, łączącymi w sobie sztukę komunikacji z problematyką teologiczną. Z kolei, w części warsztatowej można było wziąć udział w dwóch dowolnie wybranych przez siebie spotkaniach. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zgłębić wiedzę na temat jąkania, stymulacji percepcji słuchowej u dziecka czy też podszkolić się w zakresie pojmowania problemu afazji dziecięcej oraz funkcjonowania dziecka neurologicznego w placówkach oświatowych. Nie zabrakło także miejsca dla kilku słów o przeprowadzaniu przesiewów logopedycznych czy też o tworzeniu programu IPET i PDW dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z zaburzeniami mowy. Z kolei dla tych uczestników, którzy mieli ochotę przekonać się jak cenna w procesie terapii jest współpraca logopedów, rodziców i nauczycieli, przygotowane były aż 3 warsztaty z tegoż zakresu. Nie sposób również pominąć wzmianki o warsztacie dotyczącym skutecznego treningu głosu, jak też o zastosowaniu narzędzi on-line w opiece logopedycznej.

Tematyka konferencji z całą pewnością spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną. Z przyjemnością spoglądało się na aulę wypełnioną uważnymi słuchaczami, których liczba przekroczyła wstępne plany szacunkowe organizatorów. To też może świadczyć o coraz większej gotowości do podejmowania współpracy nauczycieli z logopedami, co niewątpliwie cieszy organizatorów. Miejmy nadzieję, że przy tak dużej atencji dotychczasowych uczestników konferencji, doczekamy się kolejnej edycji „Profilaktyki logopedycznej w praktyce edukacyjnej”.

mgr Hanna Szykowska
absolwentka filologii polskiej UŚ w Katowicach,
studentka III roku psychologii UŚ
oraz I roku Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii UŚ

Część wykładowa

Część warsztatowa