polecamy - publikacje

Monografie pracowników

D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.

D. Pluta-Wojciechowska, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2010.

D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011.

D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2013.

Monografie wieloautorskie

Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka. Tom. 1, pod red. K. Węsierskiej, Wydawnictwo Komlogo - Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
Publikacja do pobrania: kliknij tutaj

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, tom 1, pod red. K. Węsierskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, tom 2, pod red. K. Węsierskiej, i M. Moćko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne , tom 1, pod red. A. Podstolec, K. Węsierskiej, Agencja Para – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

W świecie logopedii. Studia przypadków, tom 2, pod red. K. Węsierskiej, A. Podstolec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, pod red. K. Kuros-Kowalskiej i I. Loewe, Fonem.eu, Gliwice, 2014.

K. Węsierska, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wydawnictwo Edukacyjne  Akapit, Toruń 2013.

I. Michalak-Widera, K. Węsierska, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Unikat 2, Katowice 2012.