Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego
pt. ‘Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce. Część I.

9 maja 2014 Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego zorganizowały pierwsze ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce”. Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku. Badacze podejmują nowe wyzwania zarówno w obszarze logopedii teoretycznej, jak i praktycznej. Seminarium umożliwiło również stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozważań na temat współczesnej roli logopedów i terapeutów.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili doświadczeni naukowcy i młodzi adepci. Połączenie międzypokoleniowej pasji zdobywania wiedzy i umiejętności również wpisuje się w nurt śląskiej logopedii.

Seminarium uroczyście zainaugurowała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa.

W pierwszej połowie spotkania zaproszeni goście przedstawili następujące wystąpienia:

Druga połowa seminarium została wypełniona referatami dotyczącymi poniższych zagadnień:

Podsumowanie konferencji poprowadziła dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która podziękowała prelegentom za ciekawe i różnorodne wystąpienia oraz słuchaczom za liczne przybycie i aktywne zaangażowanie w dyskusji. Taka formuła naukowej konferencji zdaje się być właściwą odpowiedzią na potrzebę dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków. Zwieńczeniem minionego seminarium jest planowana publikacja.