Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego
pt.: "Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce"

6 marca 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce, zorganizowane przez Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawczynią projektu jest dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska.

Logopedyczne Seminarium Naukowe jest projektem promującym śląską logopedię. Celem seminarium jest upowszechnianie logopedycznych badań naukowych prowadzonych przede wszystkim na Śląsku. Pomysł ten narodził się w Instytucie Języka Polskiego, gdzie od wielu lat prowadzone są działania promujące nowoczesną logopedię w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym. Celem tego seminarium było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku (nie tylko) w dziedzinie logopedii, ale również dyscyplin pokrewnych.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili zarówno doświadczeni naukowcy jak i młodzi badacze.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, dyrektor Instytutu Języka Polskiego.

W pierwszej części Seminarium prelegenci wygłosili następujące referaty:

Pierwszą część seminarium zakończyła burzliwa dyskusja dotycząca wygłoszonych referatów, po czym nastąpiła krótka przerwa.

Podczas drugiej części Seminarium prelegenci omówili następujące zagadnienia:

Wygłoszone referaty również stały się okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zarówno zaproszeni wykładowcy, młodzi naukowcy, jak i uczestnicy Seminarium. Podsumowania drugiego Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego dokonała dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która wykazała jak ważny jest dialog między teoretykami i praktykami w dziedzinie logopedii oraz jak ważna jest współpraca ze specjalistami pokrewnych dyscyplin mających wpływ na rozwój mowy.

mgr Aleksandra Listwoń