Gerontologopedia

Gerontologopedia – nowe podyplomowe studia doskonalące dla logopedów

Opis studiów

Studia w zakresie gerontologopedii są kierowane do logopedów, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia umożliwią pogłębienie wiedzy i umiejętności logopedycznej diagnozy i terapii osób starszych z zaburzeniami mowy o różnej etologii: neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, psychologicznej i społecznej. Wśród treści kształcenia można wyodrębnić 3 bloki tematyczne, a mianowicie: o charakterze medycznym, o charakterze społecznym oraz o charakterze logopedycznym. Szczególnie istotny – obok bloku medycznego - jest blok trzeci, który obejmuje przedmioty odnoszące się do diagnozy i terapii logopedycznej osób starych i starzejących się. Dotyczą one między innymi: afazji, pragnozji, dysfagii, dysartrii, jąkania, giełkotu, zaburzeń głosu, zaburzeń mowy po resekcji części języka, usunięciu krtani, postępowania z pacjentem w przypadku schizofazji, nerwic, depresji i stwardnienia rozsianego, niedosłuchu. Ważne miejsce zajmują także przedmioty dotyczące psychologicznej pomocy pacjentowi i jego rodzinie.

Studia o charakterze doskonalącym realizowane są w trybie niestacjonarnym, tzn. w soboty i w niedziele w godzinach 9.00 - 18.00.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata za 1 semestr: 1 900.00 zł

Limit miejsc: 25-60

Zasady naboru: do wypełnienia limitu miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń

Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

Zgłoszenia:
Sekretariat Instytutu Języka Polskiego
40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1,
pok. 514; tel.: 32 20 09 515, 
ijp@us.edu.pl
poniedziałek-piątek od 9-14 i w soboty zjazdowe od 9-12.