Po raz kolejny I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów zorganizował na Wydziale Filologicznym UŚ spotkanie warsztatowe dla logopedów i studentów

Czwartego kwietnia 2011 roku Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z I Katowickim Zespołem Doskonalenia Logopedów, działającym przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, zorganizował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego spotkanie warsztatowe dla logopedów oraz studentów. Spotkanie otworzyła współorganizatorka tego wydarzenia – dr Katarzyna Węsierska.
Pierwsza część warsztatów poświęcona została surdologopedii. Referat pod tytułem „Rehabilitacja dzieci niesłyszących” wygłosiły: mgr Elżbieta Kwietniowska-Strozik oraz mgr Bogusława Lempart-Płonka, specjalistki w zakresie surdologopedii. Obie prelegentki pracują w katowickiej Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego, w której są oddziały specjalne dla dzieci niesłyszących. Surdologopedki opowiedziały o pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, jakie są specyficzne potrzeby edukacyjne osób niesłyszących, na przykład konieczność wizualizacji, wydłużony czas pracy, materiały pomocnicze oraz wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych.
Referentki akcentowały potrzebę tzw. totalnej komunikacji z dziećmi niesłyszącymi. Jest to porozumiewanie się z uczniami na różne sposoby, na przykład poprzez ekspresję słowną (mowa ustna, bardzo wyraźna artykulacja, wzrokowa percepcja mowy). Referentki podkreślały, że ich placówka nastawiona jest na dźwięki – nie pracują w ciszy – a język migowy jest tam tylko formą wspomagającą. Surdologopedki starają się robić wszystko, by ich podopieczni czuli się komfortowo nie tylko w szkole, ale również w życiu w społeczeństwie.
Prelegentki mówiły także o słuchowej percepcji mowy, która obejmuje trening słuchowy polegający na uwrażliwieniu resztek słuchowych: reakcja na dźwięki, różnicowanie dźwięków i ich lokalizacja. Surdologopedki podkreślały, jak ważne w komunikacji z dziećmi z wadami słuchu jest pismo i rysunek. Terapeutki na zajęciach posługują się tzw. fiszkami, na których jest zapisane słowo a pod nim rysunek, by dziecko zobaczyło, zapamiętało i skojarzyło konkretny obrazek z danym wyrazem.
Bardzo ciekawym elementem wystąpienia była prezentacja kronik klasowych, które przedstawiały fotograficzne wspomnienia z wspólnych wycieczek, ważnych uroczystości oraz różnych zajęć w szkole. Wszystkie rodzaje aktywności proponowane przez nauczycielki mają prowadzić do tego, by dzieci niesłyszące nie były odizolowane. Szkoła, w której pracują referentki, integruje grupę dzieci słyszących z niesłyszącymi. Pozytywne wartości wspólnego działania dają wiele korzyści dzieciom słyszącym, które rezygnują z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowieka.
Na koniec surdologopedki pokazały słuchaczom krótki film dotyczący agresji, przemocy i ryzykownych zachowań, w którym główne role zagrali niesłyszący uczniowie.
Kolejną część spotkania poprowadził mgr Piotr Jaworski, który zaprezentował nowoczesne pomoce logopedyczne. Prelegent zademonstrował działanie wibratorów logopedycznych wysokoamplitudowych oraz niskoamplitudowych, zarówno tych najnowszych, jak i trochę starszych. Logopeda pokazał również wiele urządzeń pomocnych w pracy z osobami z zaburzeniami mowy, między innymi: z-viby, narzędzia do pionizacji i lateralizacji, szpatułki do masażu logopedycznego, łopatki dla afatyków, pomoce do ćwiczeń oddechowych, pomoce do kształcenia sensorycznego oraz inne specjalistyczne akcesoria logopedyczne, jak na przykład bloczki żuchwowe.
Na spotkaniu warsztatowym nie zabrakło konstruktywnej dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniem i przemyśleniami, zarówno na temat dostępnych na rynku pomocy oraz narzędzi logopedycznych, jak i sposobów wykorzystywania wiedzy i umiejętności w pracy z osobami z zaburzeniami mowy. Spotkanie warsztatowe wzbudziło zainteresowanie zarówno wśród logopedów, jak i studentów, którzy chętnie słuchali o metodach pracy surdologopedów oraz nowościach w specjalistycznym sprzęcie do terapii głosu i mowy.

Kamila Kuros
studentka I roku filologii polskiej studiów magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz I roku Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii UŚ
Dominika Kot
studentka I roku filologii polskiej studiów magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach