SPOTKANIE WARSZTATOWE DLA LOGOPEDÓW I STUDENTÓW

W poniedziałek 19 marca, kiedy katowickie ulice pluskały się w nieoczekiwanym popołudniowym słońcu, w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego zebrali się na spotkaniu warsztatowym logopedzi i liczne grono studentów, by w wiosennej aurze pobudzić do życia także swoje logopedyczne pasje. Spotkanie zorganizował I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, we współpracy z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Warsztaty rozpoczęła niezwykle pobudzającym wystąpieniem mgr Alicja Podstolec. Już na wstępie swojej prezentacji Nie tylko mowa, czyli komunikacja ważniejsza. Język migowy kluczem do świata ciszy Pani Magister zaznaczyła, iż nie zamierza wygłosić referatu, ale chce zaktywizować słuchaczy i skłonić ich do refleksji. Bez wątpienia cel ten został osiągnięty. Po szeregu celnie postawionych pytań, dotyczących kwestii tego, czym jest mowa, czym rożni się głuchy od słyszącego oraz czy każde dziecko głuche może/musi/chce nauczyć się mówić, na sali zawrzało. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po tym, jak wyświetlone zostały fragmenty filmu, w którym miedzy słyszącymi dziadkami i głuchymi rodzicami głuchego dziecka toczyła się dyskusja na temat jego wychowania. Dynamiczne wystąpienie Pani Magister, ubogacane licznie wtrącanymi anegdotami, bardzo wyraziście zarysowało słuchaczom świat ciszy. Dodatkowo zakończone zostało minikursem języka migowego, który dostarczył emocji i zabawy wszystkim zgromadzonym.

Następnie głos zabrały kolejno mgr Bogumiła Wilk oraz mgr Katarzyna Mrozek, dzieląc się swoimi doświadczeniami na temat wykorzystania elementów Programu MAKATON i innych metod wspomagających rozwój komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Downa. Po wstępnym przedstawieniu założeń i historii programu, wraz z komentarzami odnośnie jego praktycznego wykorzystania, słuchaczom zostały zaprezentowane przykłady terapii, w których wykorzystywany jest program Makaton Dzięki materiałom filmowym, które zaprezentowały obie Panie, mogliśmy być niemal naocznymi świadkami postępów, jakie zrobiły dzieci. Liczne komentarze i uwagi prelegentek, dostarczyły rzetelnej, praktycznej wiedzy na temat terapii najmłodszych, zmagających się z autyzmem oraz dzieci z zespołem Downa.

Spotkanie warsztatowe katowickiego ZDL odbyło się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego już po raz kolejny. Mając na uwadze ilość wypowiedzianych na nim cennych wskazówek, przydatnych nie tylko w pracy logopedy, ale także nauczyciela polonisty czy świadomego, uważnego filologa, miejmy nadzieję, że nie ostatni.

Diana Jagodzińska,
Studentka I roku filologii polskiej, MU
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zobacz fotorelację